Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Lgota Wielka Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Aktualności Ogłoszenia, Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia, Obwieszczenia, bieżące, menu 26 - BIP - Gmina Lgota Wielka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia, Obwieszczenia

Data wytworzenia 2023-10-30, ostatniej modyfikacji 2023-10-30 13:33

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Lgota Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Lgota Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Konsultacje odbędą się dnia 07 listopada 2023 r. o godz. 9 00 w formie bezpośredniego spotkania w budynku Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej na sali posiedzeń.
Data wytworzenia 2023-10-24, ostatniej modyfikacji 2023-10-30 10:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Lgota Wielka - dot. planu polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego „Szarak” w Nowej Wsi ZO Piotrków Trybunalski

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (Dz. U. 2023 poz. 1683 t.j.), Wójt Gminy Lgota Wielka podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w dzierżawionych obwodach w sezonie 2023/2024. Koło Łowieckie nr 14 „SZARAK” w Nowej Wsi ZO Piotrków Trybunalski Lp. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania 1 04.
Data wytworzenia 2023-09-25, ostatniej modyfikacji 2023-09-25 13:46

ZAWIADOMIENIE o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków

PA.KS.4120.3.2023 Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), w związku z § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.
Data wytworzenia 2023-09-04, ostatniej modyfikacji 2023-09-21 14:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Lgota Wielka - dot. planu polowań Koła Łowieckiego nr 29 „Jastrząb” w Radomsku w sezonie 2023/2024

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2023 poz. 1082), Wójt Gminy Lgota Wielka podaje do publicznej wiadomości plan polowania zbiorowego Koła Łowieckiego nr 29 „Jastrząb” w Radomsku L.p. Termin polowania Godzina rozpoczęcia i zakończenia Miejsce polowania zbiorowego Uwagi 1 07.10.2023 r. 14.10.2023 r. 21.10.2023 r. 28.10.2023 r. 8.00-16.00 Obwody 280, 282, 270: Jedlno, Szczepocice, Radziechowice, Jankowice,
Data wytworzenia 2023-08-17, ostatniej modyfikacji 2023-08-17 10:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Lgota Wielka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 17 sierpnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w gminie Lgota Wielka Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
Data wytworzenia 2023-08-08, ostatniej modyfikacji 2023-08-08 15:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Lgota Wielka

o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr LXI/287/2023 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisany do rejestru zabytków lub
Data wytworzenia 2023-07-14, ostatniej modyfikacji 2023-07-18 13:04

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lgota Wielka dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pt. „WYJAZD DO ŁODZI, ZWIEDZANIE ATRAKCJI ŁÓDZKICH I NIE TYLKO”

Wójt Gminy Lgota Wielka działając na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).) przekazuje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu „ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób” pt. „WYJAZD DO ŁODZI, ZWIEDZANIE ATRAKCJI ŁÓDZKICH I NIE TYLKO”,
Data wytworzenia 2023-05-16, ostatniej modyfikacji 2023-05-16 11:47

Ogłoszenie Wójta Gminy Lgota Wielka - dot. sprzedaży końcowej węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877) Gmina Lgota Wielka informuje, iż od 17 maja 2023 r. (środa) rozpoczyna przyjmowanie wniosków na sprzedaż końcową paliwa stałego. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej: Orzech - 7,08 t Groszek II - 14,74 t Kostka - 4,89 t Cena brutto za 1 tonę węgla wynosi 1750,00zł
Data wytworzenia 2023-04-19, ostatniej modyfikacji 2023-04-19 14:42

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lgota Wielka dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pt. „GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA”

Wójt Gminy Lgota Wielka działając na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” pt. „Gminne obchody Dnia Strażaka”, złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Blakowej.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.