Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do menu prawego wysuwanego Alt+7
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Lgota Wielka Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa Ochrona Środowiska Decyzje Środowiskowe 2021 RIG.OSR.6220.1.2021 - postępowanie dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „RIG.OSR.6220.1.2021 - postępowanie dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, bieżące, menu 189 - BIP - Gmina Lgota Wielka”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

RIG.OSR.6220.1.2021 - postępowanie dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

Data wytworzenia 2023-12-05, ostatniej modyfikacji 2023-12-06 12:44

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: RIG.OSR.6220.1.2021 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm. ) zwanej dalej ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775 ), zwanej dalej kpa w związku z art.
Data wytworzenia 2023-11-07, ostatniej modyfikacji 2023-11-09 11:17

ZAWIADOMIENIE o zgromadzonym materiale dowodowym

Znak: RIG.OSR.6220.1.2021 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm. ) zwanej dalej ooś, w związku z art. 10, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. ), zwanej dalej kpa zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego
Data wytworzenia 2023-10-17, ostatniej modyfikacji 2023-10-18 11:08

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Znak: RIG.OSR.6220.1.2021 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) podaję do publicznej wiadomości, co następuje na wniosek na wniosek MQ Energy Sp. z o.o., ul. Browarowa 21 43-100 Tychy wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji
Data wytworzenia 2023-07-20, ostatniej modyfikacji 2023-07-27 10:44

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak: RIG.OSR.6220.1.2021 Na podstawie art.49, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w nawiązaniu do art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.
Data wytworzenia 2023-07-20, ostatniej modyfikacji 2023-07-27 10:34

ZAWIADOMIENIE o wznowieniu postępowania

Znak: RIG.OSR.6220.1.2021 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. zwanej dalej kpa) zawiadamiam strony postępowania oraz
Data wytworzenia 2023-05-02, ostatniej modyfikacji 2023-05-05 11:41

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak: RIG.OSR.6220.1.2021 Na podstawie art.49, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w nawiązaniu do art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.